Video hướng dẫn sử dụng card HD => Click Here

Phần mềm trên máy tính HD2018 => Click here

Phần mềm trên  điện thoại LEDART (truy cập kho ứng dụng điện thoại)

Phần mềm điện thoại chỉ áp dụng cho card hd nhận dữ liệu qua WIFI

Danh sách card module Full color của HD:

Card HD (USB): U60-75,  U64 +HUB 74 (4Port)

Card HD (USB & WIFI): W60-75,  W62-75, W64 +HUB 74 (4Port)

các mắc nhiều nguồn led với nhau

1. Cài đặt tham số màn hình, chọn dòng  Card:

Pass wifi kết nối với card có wifi: 88888888

Pass đang nhập:168 hoặc 888

đăng nhập phần mềm HD2018

 

2. Lựa chọn Card và kích thước của biển led:

- Device Name: => Defaut

- Card Module: => Chọn card cần sử dụng, tên card thường được ghi trên card

- Color: => full color

- Width, Height: => Chiều rộng và chiều dài của số lượng module Led ghép với nhau

 

3. Cấu hình tương thích với module led:

- Data Polaryti: => Nền module Led sáng hoặc đen

- OE Polaryti: => Module sáng hoặc mờ

 

- Panel Scanning: => Lựa chọn cấu hình cho từng module led.

(Module full color, cần xem nhóm tần số quét khi trên module)

+ Moduel Led P10 fullcolor indoor: Fullcolor => 8S => C39

+ Moduel Led P10 fullcolor outdoor: Fullcolor => 4S =>C20

+ Moduel Led P5 (P4) fullcolor indoor: Fullcolor => 16S =>C5

 

4. Cài đặt chương trình:

- Program: Tạo chương trình chính, thêm chương trình soạn thảo văn bản, nhiệt độ, thời gian, phím bấm,...

(Có thể hiện thị nhiều nội dung trên biển led, cần phải kéo chiều rộng và chiều dài của từng ứng dụng phù hợp)

- HyperText: => Soạn thảo được nhiều nội dung, mỗi nội dung chọn hiệu ứng riêng,

- Text: => Chỉ soạn thảo được một nội dung và hiệu ứng

- 3D Text: => Chỉ soạn thảo nội dung chữ 3D

- Animation: => Chỉ soạn thảo nội dung chữ có hiệu ứng đặc biệt

- Exel: => Tạo bảng dữ liệu, phù hợp hiển thị thông tin kết quả

- Count: => Chương trình đếm tiến, lùi, phím bấm

- Digit: => Tính toán toán học, cài đặt phím bấm ngoài

- Temp+humi: => Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm

hd w60

 

5. HyperText: => Soạn thảo được nhiều nội dung, mỗi nội dung chọn hiệu ứng riêng,

mạch module led ma trận   

6. Text: => Chỉ soạn thảo được một nội dung và hiệu ứng

 

0966513678
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo