1. Phần mềm dùng cho module led 1 màu, 3 màu, 7 màu.

Phần mềm HD2018 => Click here

Phần mềm HD2020 => Click here

Hướng dẫn sử dụng => Click here

- Card 1 màu, 3 màu: U6A, U60, W60, U6B, W6B, U62, W62, U63, W63, U64, W64

- Card full color: 

1. Nhận dữ liệu USB: U60-75

2. Nhận dữ liệu Usb và Wifi

=> W60-75, W62-75, U64-Hub75B, W64-HUB75B, W66-HUB75B

=> HD Wf1, HD WF2, HD WF4

 

2. Phần mềm dùng cho module led full color và màn hình led

Phần mềm HDPlayer => Click here

Phần mềm HDSet => Click here

- Card HD: D10, D30, C30, A30, A30+

- Card HD: D15, D35, C30, A35, A35+

- Card HD: C15, C25, C35

- Card HD: D05, D06

0966513678
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo