1. Video CARD HD cho module 1 màu, 3 màu => Click Here

Card HD (USB): U6A, U60, U6B, U62, U63, U64

Card HD (USB & WIFI): W60, W6B, W62, W63, W64, W66

Card HD (USB & LAN): E62, E63, E64

 

 

2. Video CARD HD cho module fullcolor => Click Here

Card HD: U60-75, W60-75, W62-75

 

3. Video CARD HD cho module màn hình => Click Here

Card HD: V10, D10, D15, D30, ..

Card HD: C10, C10c, C15, C15c, C30,C35

 Card HD: A3, A30, A30+,...

 

0966513678
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo